SSLC-EXAM-JULY-2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶಕ್ಕನ್ವಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಡಿಟಬಲ್‌ ಕಾಪಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

CLASS-10

class 10th activity sheets in english medium:

1. August: PART-1  TO download click here  PDF - COPY         DOC - COPY

2. September PART-2  PDF - COPY         DOC - COPY


CLASS - 10TH SCIENCE NOTES KANNADA MEDIUM - 

ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್. 

 1. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು
 2. ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು
 3. ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು
 4. ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳು
 5. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
 6. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ
 7. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು
 8. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ
 9.  ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು
 10. ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣ 
 11. ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ?
 12. ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಕಾಸ
 13. ಬೆಳಕು, ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ
 14. ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು
 15. ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು
 16. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ 


 ಕೆಳಗಿನ ಆಯಾ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದಿನ Link ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  ಅಧ್ಯಾಯದ PPT ಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು

Link

1

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು & ಸಮೀಕರಣಗಳು

Download

2

ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು & ಲವಣಗಳು

Download

3

ಲೋಹಗಳು & ಅಲೋಹಗಳು

Download

4

ಕಾರ್ಬನ್ & ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು

Download

5

ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣ

Download

6

ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು

Download

7

ನಿಯಂತ್ರಣ & ಸಹಭಾಗಿತ್ವ

Download

8

ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ

Download

9

ಅನುವಂಶೀಯತೆ & ಜೀವವಿಕಾಸ

Download

10

ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ & ವಕ್ರೀಭವನ

Download

11

ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು & ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು

Download

12

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ

Download

13

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

Download

14

ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು

Download

15

ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ

Download

16

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ

Download


credits:https://bnbellad.blogspot.com/ 


CLASS - 10 ENGLISH MEDIUM VIDEOS: SAMVEDA e-LEARNING CLASSES

nglish medium Samveda Science lesson 

10 Th Science English Medium

“Samveda class”

 

Si.No

Lessons

Link (Click /tap one below link)

1

Chemical Reactions and equations (By gurukul academy)

https://www.youtube.com/watch?v=EXX29s97OkE

2

Acids ,Bases and salts

https://www.youtube.com/watch?v=56TngsVYuEg

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jWhECroDb6U

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MC-kTGKQHw4

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8RobYZZwIlc

3

Metals and Non-metals

https://www.youtube.com/watch?v=7rJxw-86f-w&t=1s

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OGhbRAc254A

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VQdxkfU0RuY

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KIVNwkn82Zk&t=2s

 

(Revision class)

https://www.youtube.com/watch?v=J16g0Lmvbs8

4

Life Processes

https://www.youtube.com/watch?v=77ByPxW5Ch0

 

2

https://www.youtube.com/watch?v=Wgmvyg_27ms&t=1s

 

3

https://www.youtube.com/watch?v=wXUjgPGSaAs

 

4

https://www.youtube.com/watch?v=gKehWfoZ7Vg

 

5

https://www.youtube.com/watch?v=yAtq2NkthhA&t=3s

5

Control and Coordination

https://www.youtube.com/watch?v=jXnmrhahdrs

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ubdik78fO3g

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ofDByxjV94k

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QnZgPI09jiw

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r2t6fM8PEpc

6

Electricity

https://www.youtube.com/watch?v=9LPn7rpewxw

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7T_RS8nmMzk

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVM9DDwko9M

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y3TfId55muI

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sJkoajn5dUU

7

Magnetic Effects of Electric Current

https://www.youtube.com/watch?v=YASOW60etxE&t=1s

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0V1DsYK2ENw

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dURo-X59XhI

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NcceddeVuo4

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TMH818JrRw0&t=2s

8

Our Environment  (Revision )

https://www.youtube.com/watch?v=f6WMy-UgE8k

9

Carbon and its Compounds

https://www.youtube.com/watch?v=JFM9Rvka4RE

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8lzbBGeteeY

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jCczkx2HeDw

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh_CNnrg5BY

 

https://www.youtube.com/watch?v=2PZSt08NQkY

Revision class

https://www.youtube.com/watch?v=SdIZZ63SYzA

10

Periodic Classification of Elements (Revision)

https://www.youtube.com/watch?v=pGnS6ZMxQtI

11

How do organisms Reproduce ?

https://www.youtube.com/watch?v=a7r8tyWmcX8

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wzkt1CIy9ro

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKwghCfG7cU

 

https://www.youtube.com/watch?v=DIGdpYUX6AA

https://www.youtube.com/watch?v=Zvf3oLPWtgE

 

Heredity and Evolution (Revision class)

https://www.youtube.com/watch?v=0brxh2e0Ano

13

Light – Reflection and Refraction

https://www.youtube.com/watch?v=Q3dITTKuOFM

Revision class

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sjs2Yj3U7rc

14

Human eye and the colourfull world

https://www.youtube.com/watch?v=ETq-B73WQVw

15

Sources of Energy

https://www.youtube.com/watch?v=ZNV3nE9nR44

16

Sustainable Management of Natural Resources (Revision)

https://www.youtube.com/watch?v=QjRhBF7lZYg

 


ರಸಪ್ರಶ್ನೆ:  10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ)

 1. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು
 2. ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು (50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ)
 3. ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು (60 ಅಂಕಗಳಿಗೆ)
 4. ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಾಗ - 1    (40 ಅಂಕಗಳಿಗೆ)              
 5. ಜೀವಕ್ರಿಯಗಳು ಭಾಗ - 2    (51 ಅಂಕಗಳಿಗೆ)
 6. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ)
 7. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ
 8. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು (51 ಅಂಕಗಳಿಗೆ)
 9. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ
 10.  ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು (50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ)
 11. ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣ (40 ಅಂಕಗಳಿಗೆ)
 12. ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ?
 13. ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಕಾಸ ಭಾಗ 1 (21 ಅಂಕಗಳಿಗೆ)
 14. ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಕಾಸ ಭಾಗ 2 (35 ಅಂಕಗಳಿಗೆ)
 15. ಬೆಳಕು, ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ
 16. ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು
 17. ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು
 18. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ 1 comment:

 1. Very nice work sir.Thank you very much.It is saving our time.

  ReplyDelete