SSLC-EXAM-JULY-2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶಕ್ಕನ್ವಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಡಿಟಬಲ್‌ ಕಾಪಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ತರಬೇತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು

 ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವಿಸಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು

ತರಬೇತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು

ಗುರುಚೇತನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು

👉 ಜೀವ ಪರಿಸರಶಾಸ್ತ್ರ (ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ)
👉 ಧಾತು-ಕಣದೀಪ್ತಿ - ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧಗಳು

__________________________________________________
ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ  👉  GURUCHETHANA
__________________________________________________

No comments:

Post a Comment